Danh sách loài tuyệt chủng trong tự nhiên theo Sách đỏ IUCN

bài viết danh sách Wikimedia

Phiên bản 2014.2 vào năm 2014 của Danh sách đỏ các loài bị đe dọa của IUCN xác định được 78 loài, phân loàigiống loài (trong đó có 39 loài động vật và 39 thực vật) đã tuyệt chủng trong môi trường hoang dã.

Tình trạng bảo tồn
Bufo periglenes, Golden Toad, đã được ghi nhận lần cuối vào ngày 15 tháng 5 năm 1989
Tuyệt chủng
Bị đe dọa
Nguy cơ thấp

Danh mục khác

Chủ đề liên quan

IUCN Red List category abbreviations (version 3.1, 2001)

Các danh sách sửa

Để biết danh mục các sinh vật tuyệt chủng trong tự nhiên theo Sách đỏ IUCN phân chia theo các giới sinh vật, xem:

Tham khảo sửa