Suzuki Ichirō

(đổi hướng từ Ichiro Suzuki)

Suzuki Ichirō (铃木 一 朗 (Linh Mộc Nhất Lãng)? /ˈɪr sˈzki/) thường được gọi với tên Ichirō (イチロー?) (sinh ngày 22 tháng 10 năm 1973) là một cầu thủ bóng chày Nhật Bản chơi cho đội Seattle Mariners.

Đọc thêmSửa đổi

 • Allen, Jim. Ichiro Magic. New York: Kodansha America, 2001. ISBN 4-7700-2871-
 • Christopher, Matt, and Glenn Stout. At the Plate With... Ichiro. New York: Little, Brown, 2003. ISBN 0-316-13679-4.
 • Dougherty, Terri. Ichiro Suzuki. ?: Checkerboard Books, 2003. ISBN 1-59197-483-6.
 • Johnson, Daniel (2006). Bóng chày Nhật Bản: Sổ tay thống kê. McFarland & Company. ISBN 0786428414.
 • Komatsu, Narumi, and Philip Gabriel. Ichiro on Ichiro: Conversations with Narumi Komatsu. Seattle: Sasquatch Books, 2004. ISBN 1-57061-431-8.
 • Leigh, David S. Ichiro Suzuki. Minneapolis: Twenty-First Century Books, 2004. ISBN 0-8225-1792-2.
 • Levin, Judith. Ichiro Suzuki. New York: Chelsea House Publications, 2007. ISBN 0-7910-9440-5.
 • Rappoport, Ken. Super Sports Star Ichiro Suzuki. Berkeley Heights, N.J.: Enslow Elementary, 2004. ISBN 0-7660-2137-8.
 • Rosenthal, Jim. Ichiro's Art of Playing Baseball: Learn How to Hit, Steal, and Field Like an All-Star. New York: St. Martin's Griffin, 2006. ISBN 0-312-35831-8.
 • Savage, Jeff. Ichiro Suzuki. Minneapolis: Lerner Publications, 2003. ISBN 0-8225-1344-7.
 • Savage, Jeff. Ichiro Suzuki, revised ed. Minneapolis: Lerner Publications, 2007. ISBN 0-8225-7266-4.
 • Shields, David. "Baseball Is Just Baseball": The Understated Ichiro: An Unauthorized Collection Compiled by David Shields. Seattle: TNI Books, 2001. ISBN 0-9678703-1-3.
 • Stewart, Mark. Ichiro Suzuki: Best in the West. Minneapolis: Millbrook Press, 2002. ISBN 0-7613-2616-2.
 • Whiting, Robert. The Meaning of Ichiro: The New Wave from Japan and the Transformation of Our National Pastime. Warner Books, 2004; retitled for the 2005 paperback to The Samurai Way of Baseball: The New Wave from Japan and the Transformation of Our National Pastime. ISBN 0-446-53192-8, ISBN 0-446-69403-7.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi