Bản đồ tỉnh Imbabura ở Ecuador.

Imbabura là một tỉnh của Ecuador. Tỉnh lỵ là Ibarra. Dân tiỉh này nói tiếng Quechua Imbabura.

Tỉnh được chia ra 6 tổng.

Tổng (thủ phủ)

  1. Antonio Ante (Atuntaqui)
  2. Cotacachi (Cotacachi)
  3. Ibarra (Ibarra)
  4. Otavalo (Otavalo)
  5. Pimampiro (Pimampiro)
  6. San Miguel de Urcuquí (Urcuquí)

Núi lửa Imbabura nằm ở tỉnh này. Núi này cao 4609m.

Tham khảoSửa đổi

  1. http://www.igepn.edu.ec/vulcanologia/imbabura/imbabura.htm