Impact Finite Element Program

Impactphần mềm nguồn mở tính toán phần tử hữu hạn dùng cho các bài toán và chạm động. Các bài toán này thường có phần lớn bị méo và tốc độ cao. Nó được viết bằng Java.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi