Indiana Jones

trang định hướng Wikimedia

Indiana Jones là nhân vật chính của một thương hiệu phim và truyền thông, là một nhà khảo cổ học hư cấu với phim do Harrison Ford thủ vai.
Indiana Jones còn có thể chỉ đến: