Intel 80386 (còn có các tên gọi là 80386, 80386DX, 386, hay 386DX) là bộ vi xử lý 32-bit của hãng Intel có từ năm 1985 được dùng trong các máy IBM (PS/2) và bản sao của máy IBM PC. Đối với lập trình viên nó còn gọi là kiến trúc i386 hay x86_32.Intel gọi nó là IA-32. Chip này có thanh ghi 32-bit, với bus dữ liệu 32-bit và có khả năng địa chỉ hóa đến 32-bit. Giống 80286, nó có khả năng hoạt động trong hai chế độ thực (real mode) và bảo toàn (protected mode). Trong chế độ thực (chế độ này tương thích được với MS-DOS) dung lượng địa chỉ có thể xử lý là 1 MB. Trong chế độ bảo toàn, nó có thể địa chỉ hóa tới 4 GB. Ngoài ra, 80386, còn có khả năng vận hành trong chế độ 8086 ảo (virtual 8086 mode), chế độ này cho phép hệ điều hành chia con 80386DX ra thành nhiều phần mà mỗi phần tương đương với một bộ vi xử lý 8086, chúng có riêng 1 MB không gian nhớ và cho phép các 8086 này chạy chương trình riêng của nó. Từ Pentium 4 trở đi, Intel mở rộng thêm kiến trúc IA-32 thêm mode IA-32e. IA-32e chia ra thêm 2 mode nhỏ là compality mode và 64 bit mode.

Intel 80386 DX và 33MHz đằng trước

Chú thíchSửa đổi