Huyện Interlakenbang Bern, Thụy Sĩ, thủ phủ là Interlaken. Huyện này có tổng cộng có 23 đô thị với tổng diện tích 724 km²:

Tham khảoSửa đổi