Delia Ducoing, hay còn gọi là Delia Ducoing de Arrate hay Isabel Morel (1885-?), là một nhà văn, nhà báo, biên tập viên và nhà hoạt động nữ quyền người Chile. Bà được biết đến nhiều nhất với công việc thay mặt cho quyền của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị, xã hội và dân sự ở Chile từ năm 1914.[1][2][3] Vào ngày 26 tháng 10 năm 1927, bà thành lập Hội Phụ nữ Chile ở thành phố Valparaíso cùng với Gabriela MandujanoAurora Argomedo, đảm nhận chức chủ tịch vào ngày 6 tháng 5 năm 1928.[4][5] Là một nhà văn, một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của bà là cuốn sách Charlas femeninas (1930), một trong những ấn phẩm đầu tiên được hệ thống hóa tư tưởng nữ quyền ở Chile. Bà cũng đã viết và chỉnh sửa tạp chí Nosotras vào đầu những năm 1930.[6][7]

Tác phẩm được chọnSửa đổi

  • Charlas Femenina (1930)
  • El Libertador del Hada de Plata (1943)

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Pinto, Julio (1999). Historia contemporánea de Chile (bằng tiếng Tây Ban Nha). 4. LOM Ediciones. tr. 275. ISBN 978-95-6282-501-6.
  2. ^ Heise, Julio (1974). Historia de Chile: El período parlamentario 1861-1925 (bằng tiếng Tây Ban Nha). Editorial Andrés Bello.
  3. ^ Salas Neumann, Emma S. (2006). Las mujeres chilenas que recibieron el siglo XX y las que lo despidieron (bằng tiếng Tây Ban Nha). tr. 104. ISBN 978-95-6310-133-1.
  4. ^ Winkler Müller, María Inés (2007). Pioneras sin monumentos: mujeres en Psicología (bằng tiếng Tây Ban Nha). LOM Ediciones. tr. 399. ISBN 978-95-6282-945-8.
  5. ^ Klimpel Alvarado, Felícitas (1962). La Mujer Chilena: El Aporte Femenino Al Progreso de Chile, 1910-1960 (bằng tiếng Tây Ban Nha). Editorial Andrés Bello. tr. 304.
  6. ^ Gaviola Artigas, Edda (2007). Queremos votar en las próximas elecciones: historia del movimiento sufragista chileno, 1913-1952 (bằng tiếng Tây Ban Nha). LOM Ediciones. tr. 186. ISBN 978-95-6282-883-3.
  7. ^ Lavrín, Asunción (1998). Women, Feminism and Social Change in Argentina, Chile, and Uruguay: 1890-1940. University of Nebraska Press. tr. 491. ISBN 978-08-0327-973-5.