Iset

trang định hướng Wikimedia
Iset
bằng chữ tượng hình
stt
H8
B1

Iset hay Aset, là một cái tên được đặt cho phụ nữ quý tộc trong thời kỳ Ai Cập cổ đại, mang ý nghĩa là "Bà ta ngồi trên ngai". Đây cũng là một cách viết khác của Isis, tên của vị nữ thần tối cao trong tín ngưỡng của người Ai Cập cổ đại. Những cá nhân nổi bật mang tên này là: