Isetnofret (hoặc Isis-nofret hoặv Isitnofret) (tiếng Ai Cập cổ: "Isis xinh đẹp") là một trong những Người vợ Hoàng gia Vĩ đại của Pharaon Merenptah.

Isetnofret II
Isetnofret-II.jpg
Phù điêu mô tả Vương hậu Isetnofret II
Thông tin chung
Phối ngẫuMerneptah
Hậu duệSeti II, Merenptah, Khaemwaset
Tên đầy đủ
stt
H8
nfrr&t
Thân phụRamesses II hoặc Khaemwaset
Thân mẫuIsetnofret
Tôn giáoTôn giáo Ai Cập cổ đại

Tham khảoSửa đổi