Isetnofret (hoặc Isis-nofret hoặv Isitnofret) (tiếng Ai Cập cổ: "Isis xinh đẹp") là một trong những Người vợ Hoàng gia Vĩ đại của Pharaon Merenptah.

Isetnofret II
Phù điêu mô tả Vương hậu Isetnofret II
Thông tin chung
Phối ngẫuMerneptah
Hậu duệSeti II, Merenptah, Khaemwaset
Tên đầy đủ
stt
H8
nfrr&t
Thân phụRamesses II hoặc Khaemwaset
Thân mẫuIsetnofret
Tôn giáoTôn giáo Ai Cập cổ đại

Tham khảo sửa