It's Greek to Me-ow!

It's Greek to Me-ow là một tập Tom và Jerry được sản xuất năm 1961 do Gene DeitchWilliam L. Snyder sản xuất.

Tập tin:Itsgreektomeow.JPG
Đầu tập "It's Greek to Me-ow!"

Nội dungSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi