Józef Warszewicz Ritter von Rawicz (8 tháng 9 (?) 1812, Vilnius - 29 tháng 12 năm 1866, Cracow) là một nhà thực vật học, nhà sưu tập động và thực vật và là người làm vườn người Ba Lan.

Jozef Warszewicz 1812 - 1866. Tượng ở Vườn bách thảo Cracow

Các phân loại tiêu biểu sửa

Các chi Warscewiczella Rchb.f., WarszewicziaWarscaea Szlach. (đồng nghĩa của Cyclopogon) được đặt theo tên ông cũnh như nhiều loài khác, như:

Tham khảo sửa