Jürgen Habermas (sinh 18 tháng 6 năm 1929) là một nhà xã hội họctriết học người Đức, nổi tiếng với các đóng góp về thuyết phê phánchủ nghĩa thực dụng. Ông được biết đến với nghiên cứu khái niệm môi trường công trong tác phẩm The Structural Transformation of the Public Sphere (Sự biến đổi cấu trúc của môi trường công). Các tác phẩm của ông tập trung vào cơ sở của lý thuyết xã hộinhận thức luận, những phân tích về các xã hội tư bản tiên tiến và nền dân chủ, pháp quyền trong phạm vi phát triển văn hóa-xã hội và chính trị đương thời, đặc biệt là chính trị Đức. Hệ thống lý thuyết của Habermas chú trọng vào việc đưa ra khả năng của nguyên nhân, sự giải phóng, và sự giao tiếp lý trí-phê phán ẩn trong những thể chế hiện đại và trong năng lực của con người để giải phóng và theo đuổi những lợi ích lý trí.

JuergenHabermas.jpg

Ông đã được trao Giải Hòa bình của ngành kinh doanh sách Đức năm 2001.

Tham khảoSửa đổi