JScript là một ngôn ngữ kịch bản (scripting language) của Microsoft được tạo nên dựa trên chuẩn ECMAScript [1]. JScript chủ yếu được sử dụng ở những ứng dụng có hỗ trợ Windows Script, như Internet Explorer, Active Server Pages, và Windows Script Host.

JScript
Nhà phát triểnMicrosoft
Xuất hiện lần đầu1996
Phiên bản ổn định
9.0 / March 2011
Kiểm tra kiểudynamic, weak, duck
Hệ điều hànhMicrosoft Windows
Phần mở rộng tên tập tin.js,.jse,.wsf,.wsc (.htm,.html,.asp)
Trang mạngJScript
Các bản triển khai lớn
Windows Script, JScript.NET

JScript được ứng dụng lần đầu tiên vào tháng 8 năm 1996 trên trình duyệt Internet Explorer 3.0. Phiên bản hiện tại là JScript 9.0 (trên Internet Explorer 9). Đến phiên bản thứ 10 [2], JScript chuyển sang nền tảng.NET nên được gọi là JScript.NET. JScript.NET về cơ bản cũng được xây dựng dựa trên chuẩn ECMAScript, bổ sung một số tính năng mới từ phiên bản thứ tư của chuẩn này, và được biên dịch dựa trên .NET Framework phiên bản 2 hoặc 4.

Lịch sử các phiên bản

sửa

JScript

sửa
Phiên bản Ngày Được giới thiệu cùng với Được dựa trên Bản JavaScript tương đương
1.0 8/1996 Internet Explorer 3.0 Netscape JavaScript 1.0
2.0 1/1997 Windows IIS 3.0 Netscape JavaScript 1.1
3.0 10/1997 Internet Explorer 4.0 ECMA-262 1st edition[note 1] 1.3
4.0 Visual Studio 6.0 (as part of Visual InterDev) ECMA-262 1st edition 1.3
5.0 3/1999 Internet Explorer 5.0 ECMA-262 2nd edition 1.4
5.1 Internet Explorer 5.01 ECMA-262 2nd edition 1.4
5.5 7/2000 Internet Explorer 5.5 & Windows CE 4.2 ECMA-262 3rd edition 1.5
5.6 10/2001 Internet Explorer 6.0 & Windows CE 5.0 ECMA-262 3rd edition 1.5
5.7 11/2006 Internet Explorer 7.0 ECMA-262 3rd edition + ECMA-327 (ES-CP)[note 2] 1.5
5.8 3/2009 Internet Explorer 8.0 & Internet Explorer Mobile 6.0 ECMA-262 3rd edition + ECMA-327 (ES-CP) + JSON (RFC 4627)3 1.5
9.0 3/2011 Internet Explorer 9.0 ECMA-262 5th edition 1.8.1

JScript.NET

sửa
Phiên bản Nền tảng Ngày Được giới thiệu cùng với Được dựa trên
7.0 Desktop CLR 1.0 5/1/2002 Microsoft.NET Framework 1.0 ECMA-262 3rd edition[note 3]
7.1 Desktop CLR 1.1 1/4/2003 Microsoft.NET Framework 1.1 ECMA-262 3rd edition[note 3]
8.0 Desktop CLR 2.0 7/11/2005 Microsoft.NET Framework 2.0 ECMA-262 3rd edition[note 3]
10.0 Desktop CLR 4.0 3/8/2010 Microsoft.NET Framework 4.0 ECMA-262 3rd edition[note 3]

So sánh với JavaScript

sửa

JScript hỗ trợ một số tính năng không có trong JavaScript. Tuy nhiên việc phát triển JScript cơ bản là dựa trên chuẩn ECMAScript, và kể từ phiên bản thứ 5 trở đi của chuẩn này thì những bất đồng trong việc tương thích giữa 2 ngôn ngữ JavaScript và JScript đã được loại bỏ.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa 2 ngôn ngữ là JScript hỗ trợ thêm việc truy xuất đến ActiveX và các tiện ích để thao tác với máy tính cục bộ.

Theo lời giải thích của một chuyên gia JavaScript Douglas Crockford trong buổi nói chuyện với tựa đề là The JavaScript Programming Language rằng:

Microsoft did not want to deal with Sun about the trademark issue, and so they called their implementation JScript. A lot of people think that JScript and JavaScript are different but similar languages. That's not the case. They are just different names for the same language, and the reason the names are different was to get around trademark issues.[5]

tạm dịch:

Microsoft không muốn thương lượng vấn đề bản quyền với Sun nên đã gọi ngôn ngữ của họ là JScript. Một số người nghĩ rằng JScript và JavaScript những ngôn ngữ tương tự nhưng hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, điểm chính ở đây là chúng chỉ khác nhau về cái tên, và lý do để giải thích sự khác nhau đó là một cách né tránh các vấn đề về bản quyền.

Ghi chú

sửa
  1. ^ Microsoft said JScript 3.0 was "the first scripting language to fully conform to the ECMA-262 standard".[3]
  2. ^ JScript 5.7 includes an implementation of the ECMAScript Compact Profile (ECMA-327) which turns off features not required by the ES-CP when using the "JScript.Compact" ProgID.[cần dẫn nguồn]
  3. ^ a b c d JScript.NET is "being developed in conjunction with ECMAScript Edition 4".[4]

Tham khảo

sửa
  1. ^ “JScript (ECMAScript3)”. Msdn.microsoft.com. Truy cập ngày 17 tháng 8 năm 2012.
  2. ^ What is JScrpt 10.0?
  3. ^ Microsoft Embraces ECMA Internet Scripting Standard; Delivers Industry's First ECMA-Compliant Scripting Language, JScript 3.0, In Key Microsoft Products, Microsoft, ngày 30 tháng 6 năm 1997
  4. ^ What Is JScript.NET?, Microsoft
  5. ^ Douglas Crockford, The JavaScript Programming Language