James Addison Baker III (sinh ngày 28 tháng 4 năm 1930) là Chánh Văn phòng Nhà Trắng trong nhiệm kỳ đầu tiên của tổng thống Ronald Reagan, Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ từ năm 1985 đến năm 1988 trong nhiệm kỳ thứ hai của chính quyền Reagan, và là Ngoại trưởng dưới thời tổng thống George H. W. Bush. Ông là người sáng lập nên Viện James Baker.

James Baker
Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ thứ 67
Nhiệm kỳ
4 tháng 2 năm 1985 – 17 tháng 8 năm 1988
Tổng thốngRonald Reagan
Tiền nhiệmDonald T. Regan
Kế nhiệmNicholas F. Brady
Ngoại trưởng Hoa Kỳ thứ 61
Nhiệm kỳ
20 tháng 1 năm 1989 – 23 tháng 8 năm 1992
Tổng thốngGeorge H.W. Bush
Tiền nhiệmGeorge P. Shultz
Kế nhiệmLawrence Eagleburger
13th Chánh Văn phòng Nhà Trắng
Nhiệm kỳ
20 tháng 1 năm 1981 – 3 tháng 2 năm 1985
Tiền nhiệmJack Watson
Kế nhiệmDonald T. Regan
Thông tin cá nhân
Sinh28 tháng 4, 1930 (94 tuổi)
Houston, Texas
Đảng chính trịCộng hòa
Phối ngẫuSusan Garrett
Chuyên nghiệpluật sư/nhà chính trị
Chữ ký

Sự nghiệp chính trị ban đầu

sửa

Ban đầu là một đảng viên Đảng Dân chủ, Baker đã chuyển qua Đảng Cộng hòa và đã tổ chức không thành công chiến dịch vào Thượng viện cho ông bạn nối khố George H.W. Bush năm 1970.

Tiền nhiệm:
Jack Watson
White House Chief of Staff
19811985
Kế nhiệm:
Donald Regan
Tiền nhiệm
Donald Regan
Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ
Dưới quyền: Ronald Reagan

19851988
Kế nhiệm
Nicholas F. Brady
Tiền nhiệm
George P. Shultz
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ
Dưới quyền: George H.W. Bush

19891992
Kế nhiệm
Lawrence Eagleburger
Tiền nhiệm:
Samuel K. Skinner
Chánh Văn phòng Nhà Trắng
19921993
Kế nhiệm:
Mack McLarty

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa