Jamestown

trang định hướng Wikimedia

Jamestown có thể chỉ đến:

Địa danh Sửa đổi

Úc Sửa đổi

Barbados Sửa đổi

Ireland Sửa đổi

Saint Helena Sửa đổi

Nam Phi Sửa đổi

Anh Quốc Sửa đổi

Mỹ Sửa đổi

Khác Sửa đổi