Jamestown

trang định hướng Wikimedia

Jamestown có thể chỉ đến:

Địa danhSửa đổi

ÚcSửa đổi

BarbadosSửa đổi

IrelandSửa đổi

Saint HelenaSửa đổi

Nam PhiSửa đổi

Anh QuốcSửa đổi

MỹSửa đổi

KhácSửa đổi