Japan

trang định hướng Wikimedia

Japan, Bên cạnh nghĩa phổ biến trong tiếng Anh để chỉ Nhật Bản, còn có thể là: