Jaya Paramesvaravarman II là vua của Chiêm Thành từ 1220 đển 1254 [1]:80–81 sau khi người Chân Lạp rút khỏi Chiêm Thành năm 1220.

Tiểu sửSửa đổi

Năm 1252, vua Trần Thái Tông phát động chiến tranh nhằm đáp trả lại sự bành trướng lãnh thổ dường như không dừng lại của Chiêm Thành. Trong cuộc chiến, hoàng hậu Bố La Già của Jaya Paramesvaravarman II cũng như hàng vạn người bị bắt.[2]

Ông là cháu của vua Jaya Harivarman I, nhưng lại lớn lên trong triều đình của vua Jayavarman VII. Được phong thái tử với tước hiệu Angsaraja Turai-vijaya vào năm 1201, ông lên ngôi vua Chiêm Thành vào năm 1226. Năm 1207, ông liên kết với Đế quốc Khmer tấn công tấn công Đại Việt. Trong triều đại của mình, ông chú trọng phục hồi nền nông nghiệp, trùng tu lại các phế tích và linga vốn bị hủy hoại trong cuộc chiến với Chân Lạp.[3]:171,182

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Maspero, G., 2002, The Champa Kingdom, Bangkok: White Lotus Co., Ltd., ISBN 9747534991
  2. ^ “A History of Vietnam”. Google Books. Truy cập 7 tháng 7 năm 2016. 
  3. ^ Coedès, George (1968). Walter F. Vella, biên tập. The Indianized States of Southeast Asia. trans.Susan Brown Cowing. University of Hawaii Press. ISBN 978-0-8248-0368-1. 
Tiền nhiệm:
Cam Bốt thuộc 1203–1220
(Chư hầu Khmer)
Vua Champa
1220–1254
Kế nhiệm:
Jaya Indravarman VI 1254–1265