John Marcus Fleming

(Đổi hướng từ John Fleming)

John Marcus Fleming (19111976) là Phó Giám đốc bộ phận nghiên cứu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trong nhiều năm. Cùng lúc với Robert Mundell, Fleming đã công bố nghiên cứu của mình về chính sách ổn định trong nền kinh tế mở tương tự nghiên cứu của Mundell. Kết quả là, các giáo trình kinh tế học ngày nay thường gọi chung mô hình Mundell-Fleming. Xét về chiều sâu, phạm vi và phân tích ảnh hưởng thì đóng góp của Robert Mundell chiếm ưu thế hơn.

John Marcus Fleming
Sinh1911
Mất1911 (-66–-65 tuổi)
Quốc tịchMỹ
Nổi tiếng vìmô hình Mundell-Fleming
Sự nghiệp khoa học
Ngànhkinh tế

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa