John của Gaunt, Công tước thứ nhất của Lancaster

John của gaunt xứ Gaunt (1340-1399) Công tước xứ Lancaster,là hoàng tử người Anh, chính khách và nhà lãnh đạo quân sự, con trai vua Edward III nước Anh. Ông là hoàng tử thứ ba trong số năm hoàng tử của vua Edward. Nhờ vào dòng dõi hoàng tộc, hôn nhân thuận lợi và các trợ cấp đất đai hào phóng, John đã trở thành một trong những người giàu có nhất thời đại của ông và là nhân vật có ảnh hưởng trong suốt triều đại của cha ông và cháu ông, Richart II. John là người mở đầu cho hoàng tộc Lancaster, những người sẽ lên ngôi vị nhà vua nước Anh sau khi ông qua đời. Gaunt là tên tiếng Anh của Ghent (ngày nay thuộc Bỉ) nơi ông sinh ra đời giải thích cho tên gọi của ông. Có lời đồn rằng John thực ra là con một người bán thịt ở Ghent do cha ông- vua Edward không có mặt lúc ông ra đời và lời đồn này thường khiến John tức giận.