Jong-hyun

(đổi hướng từ Jonghyun)

Jong-hyun là một tên riêng tiếng Hàn dành cho nam giới.

Một số nhân vật nổi bật có tên này: