Julia lớn (tiếng Latinh: Ivlia Maior) hay Julia già (tiếng Anh: Julia the Elder) có thể chỉ những người sau:

  • Julia chị, chị gái lớn của Julius Caesar và là bà dì của Augustus.
  • Julia mẹ, con gái của Augustus.

Tham khảoSửa đổi