Jutiapa là một tỉnh của Guatemala giáp El SalvadorThái Bình Dương. Tỉnh lỵ là thành phố Jutiapa. Tỉnh này có dân số khoảng 400.000 người, chủ yếu là người gốc Âu và Phi.

Jutiapa

Các đô thịSửa đổi

 1. Agua Blanca
 2. Asunción Mita
 3. Atescatempa
 4. Comapa
 5. Conguaco
 6. El Adelanto
 7. El Progreso
 8. Jalpatagua
 9. Jerez
 10. Jutiapa
 11. Moyuta
 12. Pasaco
 13. Quezada
 14. San José Acatempa
 15. Santa Catarina Mita
 16. Yupiltepeque
 17. Zapotitlán

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi