Kèn Pha-gốt đảm nhiệm bè trầm trong khối kèn gỗ, đầu thổi của nó là loại dăm kép (double reed) giống như sáo dọc. Nó có mặt trong dàn nhạc cùng thời với các nhóm SáoÔ-boa. Kích thước của nó lớn hơn rất nhiều so với các nhạc cụ cùng bộ.

Tên nhạc cụ: Kèn Pha-gốt (kèn gỗ bè trầm)
en.: bassoon, it.: faggotto, fr.: basson, de.: fagott
Phân loại nhạc cụ
Thuộc loại nhạc cụ: kèn hơi / kèn gỗ / kèn dăm kép
Âm vực:

Viết ở khóa Fa:
âm thanh phát ra đúng bằng quãng (đồng âm)
so với nốt viết
Nhạc cụ cùng bộ Kèn gỗ (Legni):
Sáo ngang Sáo dọc
Kèn dăm đơn Kèn dăm kép

Âm thanh của nó hơi tối, có thể gợi kịch tính, hoặc cũng có tính chất châm biếm, hài hước do âm sắc có pha giọng mũi.

Nhóm nhạc cụ này chỉ có hai loại: Pha-gốt thường và Pha-gốt trầm.

Kèn Pha-gốt là thành viên cố định của dàn nhạc giao hưởng dù ở bất cứ biên chế lớn hay nhỏ. Nó cũng thường thấy trong các dàn nhạc jazz và nhạc Opera, và hay đi cùng với Sáo, Ô-boa và Clarinet

Tham khảo

sửa