Kê Tây (鸡西市) là một địa cấp thị tỉnh Hắc Long Giang, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Địa cấp thị này nằm trong một khu vực khai thác mỏ than đá và ngành này có tầm quan trọng đối với kinh tế của Kê Tây. Dân số: 421.000.

Các đơn vị hành chínhSửa đổi

Địa cấp thị Kê Tây quản lý các đơn vị cấp huyện sau:

Các quận nội thànhSửa đổi

Các quận sau:

Các thành phố cấp huyệnSửa đổi

HuyệnSửa đổi

Một huyện

Tham khảoSửa đổi