Kính

trang định hướng Wikimedia

Kính hay kiếng trong tiếng Việt có thể có các nghĩa sau: