Mở trình đơn chính

Kính hay kiếng trong tiếng Việt có thể có các nghĩa sau: