Kính Ai Hoàng hậu

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Kính Ai hoàng hậu)

Kính Ai Hoàng Hậu (chữ Hán:敬哀皇后) là thụy hiệu của một số vị hoàng hậu trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa