Kính vạn hoa (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Kính vạn hoa, hay kiếng vạn hoa, có thể chỉ đến: