Kính viễn vọng Hồng ngoại Vương quốc Liên hiệp Anh

Kính thiên văn Hồng ngoại Anh quốc viết tắt là UKIRT (United Kingdom Infra-Red Telescope), là một kính thiên văn phản xạ hồng ngoại, có kích cỡ 3,8 mét (150 inch), làm việc ở vùng bước sóng 1 đến 30 μm thuộc dải hồng ngoại.

UKIRT là thiết bị lớn thứ hai cùng loại trên thế giới. UKIRT thuộc sở hữu của Hội đồng Thiết bị Khoa học và Công nghệ Anh quốc (United Kingdom Science and Technology Facilities Council).

Đến năm 2014 UKIRT được vận hành ở Trung tâm Thiên văn học chungHilo, đặt trên đỉnh Mauna Kea, Hawaii, và là một phần của Đài thiên văn Mauna Kea. UKIRT hiện đang được NASA tài trợ, và hoạt động theo Hiệp định hợp tác khoa học giữa Phòng thí nghiệm Công nghệ Tiên tiến Lockheed Martin, Đại học Hawaii, và Đại học Arizona. Kính thiên văn dự kiến ngừng hoạt động trong tương lai gần, như là một phần của kế hoạch quản lý toàn diện Mauna Kea [1].

Hệ thiết bị sửa

Chỉ dẫn sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ “Third Maunakea observatory set for decommissioning”. University of Hawaii News. University of Hawaii. Truy cập ngày 3 tháng 12 năm 2015.

Xem thêm sửa

Các đài thiên văn hiện hữu
# Tên / Đài Tên gốc Hình Kích cỡ Phổ Độ cao Năm
1 BTA-6
Đài Quan sát Vật lý thiên văn Đặc biệt,
Viện Hàn lâm Khoa học Nga
Специальная астрофизическая обсерватория
Российской академии наук
  238 inch
605 cm
Nhìn thấy 2070 m
(6791 ft)
1975
2 Kính viễn vọng Hale
Đài thiên văn Palomar
Hale Telescope
Palomar Observatory
  200 inch
508 cm
Nhìn thấy 1713 m
(5620 ft)
1949
3 Kính viễn vọng Nicholas Mayall
Đài thiên văn Quốc gia Kitt Peak
Nicholas U. Mayall Telescope
Kitt Peak National Observatory
  158 inch
401 cm
Nhìn thấy 2120 m
(6955 ft)
1973
4 Kính viễn vọng Victor Blanco
Đài thiên văn Mỹ châu Cerro Tololo
Victor M. Blanco Telescope
Cerro Tololo Inter-American Observatory
  158 inch
401 cm
Nhìn thấy 2200 m
7217 feet
1976
5 Kính viễn vọng Anglo-Australia
Đài thiên văn Siding Spring
Anglo-Australian Telescope
Siding Spring Observatory
  153 inch
389 cm
Nhìn thấy 1742 m
(5715 ft)
1974
6 Kính viễn vọng Hồng ngoại Anh quốc
Trung tâm Thiên văn chung
United Kingdom Infrared Telescope
Joint Astronomy Centre
  150 inch
380 cm
Hồng ngoại 4205 m
(13,800 ft)
1979
7 Kính viễn vọng ESO 3.6 m
Đài thiên văn Nam Âu (ESO)
Đài thiên văn La Silla
ESO 3.6 m Telescope
European Southern Observatory (ESO),
La Silla Observatory
  140 inch
357 cm
Nhìn thấy
Hồng ngoại
2400 m
(7874 ft)
1977
8 Kính viễn vọng Donald Shane
Đài thiên văn Lick
C. Donald Shane Telescope
Lick Observatory
  120 inch
305 cm
Nhìn thấy 1283 m
(4209 ft)
1959


Liên kết ngoài sửa