Ký (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

hay trong tiếng Việt có thể chỉ:

  • Một hình thức văn học và báo chí: .
  • Một cách ghi dấu cá nhân, xem .
  • Cách gọi khác của kilôgam
  • Tên một châu tại Trung Quốc cổ, nay là một đô thị cấp huyện thuộc tỉnh Hà Bắc Trung Quốc: Ký Châu.
  • Một tư thế trong múa cổ truyền Việt Nam, xem ký (múa).