Ký hiệu ngày và giờ ở Hoa Kỳ

Ký hiệu ngày và giờ ở Hoa Kỳ khác với ký hiệu được sử dụng ở hầu hết các quốc gia khác. Nó được thừa hưởng từ một nhánh lịch sử của các công ước từ Vương quốc Anh. Phong cách ký hiệu của Mỹ cũng đã ảnh hưởng đến phong tục ký hiệu ngày ở Canada, tạo ra sự nhầm lẫn trong thương mại quốc tế.

Ký hiệu ngày và giờ ở Hoa Kỳ
Ngày đầy đủ17:41, 16 tháng 2 năm 2020
17:41, 16 tháng 2 năm 2020
Ngày toàn số29/2/2
17:41, 16 tháng 2 năm 2020
Thời gian17:41, 16 tháng 2 năm 2020
17:41, 16 tháng 2 năm 2020 [refresh]

Theo cách sử dụng truyền thống của người Mỹ, ngày tháng được viết theo thứ tự năm ngày của Google (ví dụ: ngày 13 tháng 3 năm 2019) bằng dấu phẩy trước và sau năm nếu không ở cuối câu, và thời gian trong 12- ký hiệu giờ (3:45 sáng).

Các định dạng ngày và giờ quốc tế thường tuân theo định dạng ISO 8601 (2019-03-13) cho các ngày toàn số, ghi thời gian bằng đồng hồ 24 giờ (03:45), và ghi chú ngày bằng cách sử dụng một ngày định dạng tháng tháng của năm tháng (ngày 13 tháng 3 năm 2019). Những hình thức này ngày càng phổ biến trong các môi trường chuyên nghiệp, học thuật, công nghệ, quân sự và các định hướng quốc tế khác của Mỹ.

Thời gianSửa đổi

Trong khi hầu hết các quốc gia khác sử dụng đồng hồ 24 giờ thì Hoa Kỳ chỉ sử dụng 12 giờ là chính thức, không chỉ bằng ngôn ngữ nói mà còn bằng văn bản, trên thời gian biểu, vé máy bay và máy tính. Các ký hiệu "a.m." (sáng-trưa) và "p.m" (chiều-tối) [hay AM và PM] được dùng rộng rãi trong ngôn ngữ viết. Một ví dụ cho thấy nếu giờ Việt Nam là 12 giờ trưa tức ở phía Bắc California bị lùi 2 giờ thành 10 giờ tối, còn ở phía Nam đối chiếu thành 12 giờ tối.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi