Danh sách ký hiệu toán học

bài viết danh sách Wikimedia
(đổi hướng từ Ký hiệu toán học)

Sau đây là danh sách các ký hiệu toán học được sử dụng trong tất cả các nhánh của toán học để biểu thị một công thức hoặc để biểu diễn một hằng số.

Một số ký hiệu được sử dụng rộng rãi trong toán học.

Một khái niệm toán học độc lập với ký hiệu được chọn để biểu diễn nó. Đối với nhiều ký hiệu dưới đây, ký hiệu thường đồng nghĩa với khái niệm tương ứng của nó, nhưng trong một số trường hợp, một quy ước khác có thể được sử dụng. Cuối cùng, việc lựa chọn ký hiệu là một hành động tùy ý được thực hiện do lịch sử tích lũy của toán học. Ví dụ, tùy thuộc vào ngữ cảnh, thanh ba " " có thể đại diện cho sự tương đồng hoặc một định nghĩa. Tuy nhiên, trong logic toán học, đẳng thức số đôi khi được biểu diễn bằng " " thay vì " = ", với hàm sau biểu thị đẳng thức của các công thức được hình thành tốt. Trong ngắn hạn, quy ước quyết định ý nghĩa.

Mỗi biểu tượng được hiển thị cả trong HTML, có cách hiển thị phụ thuộc vào quyền truy cập của trình duyệt vào một phông chữ thích hợp được cài đặt trên thiết bị cụ thể và sắp chữ dưới dạng hình ảnh qua TeX.

Hướng dẫnSửa đổi

Danh sách này được sắp xếp theo loại ký hiệu và nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm một biểu tượng không quen thuộc bằng hình thức trực quan của nó. Để biết danh sách liên quan được sắp xếp theo chủ đề toán học, hãy xem Danh sách các ký hiệu toán học theo chủ đề. Danh sách đó cũng bao gồm đánh dấu LaTeX và HTML, và các điểm mã Unicode cho mỗi ký hiệu.

(Lưu ý rằng bài viết này không có hai phần sau, nhưng chúng chắc chắn có thể được thêm vào.)

Có một hướng dẫn Wikibooks để sử dụng toán học trong LaTeX,[1] và một số danh sách toàn diện về các ký hiệu LaTeX.[2] Cũng có thể kiểm tra xem một điểm mã Unicode có khả dụng dưới dạng lệnh LaTeX hay ngược lại.[3] Cũng lưu ý rằng nơi không có lệnh LaTeX nguyên bản cho một biểu tượng cụ thể (mặc dù có thể có các tùy chọn yêu cầu thêm gói), biểu tượng có thể được thêm thông qua các tùy chọn khác, chẳng hạn như thiết lập tài liệu để hỗ trợ Unicode,[4] và nhập ký tự theo nhiều cách khác nhau (ví dụ: sao chép và dán, phím tắt, lệnh \unicode{<insertcodepoint>} [5]) cũng như các tùy chọn khác [6] và nhiều thông tin bổ sung.[7][8].

 • Các ký hiệu cơ bản: Các ký hiệu được sử dụng rộng rãi trong toán học. Các ý nghĩa nâng cao hơn được bao gồm với một số ký hiệu được liệt kê ở đây.
 • Biểu tượng dựa trên sự bình đẳng: Các ký hiệu bắt nguồn từ hoặc tương tự với dấu bằng " = ", bao gồm các mũi tên hai đầu. Các ký hiệu này thường được kết hợp với một quan hệ tương đương.[9]
 • Các ký hiệu dựa trên sự so sánh: Các ký hiệu, chẳng hạn như " < " và " > ", dường như trỏ về phía này hoặc phía khác.
 • Dấu ngoặc: Các ký hiệu được đặt ở hai bên của một biến hoặc biểu thức, chẳng hạn như là | x |.
 • Các ký hiệu không phải chữ cái khác: Các ký hiệu không thuộc bất kỳ danh mục nào khác.
 • Các ký hiệu dựa trên chữ cái: Nhiều ký hiệu toán học dựa trên, hoặc gần giống, một chữ cái trong một số bảng chữ cái. Phần này bao gồm các ký hiệu như vậy, bao gồm các ký hiệu giống với các chữ cái lộn ngược. Nhiều chữ cái có ý nghĩa thông thường trong các ngành khác nhau của toán học và vật lý. Những thứ này không được liệt kê ở đây. Phần Xem thêm, bên dưới, có một số danh sách các cách sử dụng như vậy.
  • Bổ ngữ chữ cái: Các ký hiệu có thể được đặt trên hoặc bên cạnh bất kỳ chữ cái nào để sửa đổi ý nghĩa của chữ cái.
  • Các ký hiệu dựa trên các chữ cái Latinh, bao gồm cả những ký hiệu giống hoặc chứa X
  • Các ký hiệu dựa trên chữ cái tiếng Do Thái hoặc tiếng Hy Lạp, chẳng hạn như ב,א, δ, Δ, π, Π, σ, Σ, Φ. Lưu ý: các ký hiệu tương tự như Λ được nhóm với V dưới các chữ cái Latinh.
 • Các biến thể: Sử dụng trong các ngôn ngữ viết từ phải sang trái.

Các biến thểSửa đổi

Trong toán học viết bằng tiếng Ba Tư hoặc tiếng Ả Rập, một số ký hiệu có thể được đảo ngược để giúp viết và đọc từ phải sang trái dễ dàng hơn.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ “LaTeX/Mathematics”. Wikibooks. Truy cập ngày 18 tháng 11 năm 2017.
 2. ^ “Comprehensive List of Mathematical Symbols” (PDF). Math Vault. Truy cập ngày 8 tháng 8 năm 2020.
 3. ^ “Unicode / LaTeX Converter”. www.johndcook.com. Truy cập ngày 8 tháng 8 năm 2020.
 4. ^ “LaTeX/Special Characters”. Wikibooks. Truy cập ngày 18 tháng 11 năm 2017.
 5. ^ “\unicode - Tex Command”. TutorialsBay. Bản gốc lưu trữ ngày 1 tháng 12 năm 2017. Truy cập ngày 18 tháng 11 năm 2017.
 6. ^ “Unicode characters in pdflatex output using hexcode without UTF-8 input”. Tex Stack Exchange. Truy cập ngày 18 tháng 11 năm 2017.
 7. ^ “fontenc vs inputenc”. TeX Stack Exchange. Truy cập ngày 18 tháng 11 năm 2017.
 8. ^ “pdflatex crashes when Latex code includes \unicode{f818} and \unicode{f817} and how to handle it”. TeX Stack Exchange. Truy cập ngày 18 tháng 11 năm 2017.
 9. ^ “Compendium of Mathematical Symbols”. Math Vault (bằng tiếng Anh). 1 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 8 tháng 8 năm 2020.

Liên kết ngoàiSửa đổi

Một số biểu đồ Unicode của các toán tử và ký hiệu toán học:

Một số tham chiếu chéo Unicode: