Ong đỏ (chalcid wasp) (fam. Pteromalidae) ký sinh trên các kén của vật chủ là một con ong braconid (phân họ Microgastrinae), mà nó lại là có dạng ký sinh trên Lepidoptera.
Một loài ký sinh bậc cao microsporidiaNosema podocotyloidis, ký sinh của một digeneaPodocotyloides magnatestis, mà chính nó lại là ký sinh của cá Parapristipoma octloatum [1]

Trong sinh học ký sinh bậc cao (tiếng Anh: hyperparasite) là thể ký sinhvật chủ của nó lại cũng là một thể ký sinh trên một vật chủ khác.

Hình thức ký sinh này đặc biệt phổ biến đối với ký sinh trùng côn trùngnấm [2].

Các bậc ký sinhSửa đổi

Ký sinh bậc hai (hyperparasite) là trường hợp có hai bậc vật chủ. Nếu có nhiều bậc hơn, thì là ký sinh bậc cao thật sự (Hyperhyperparasite).

Thuật ngữ này được sử dụng lỏng lẻo hơn để chỉ các loài Có dạng ký sinh (parasitoid), được gọi là hyperparasitoid, và được xem như là một trong sáu chiến lược tiến hóa trong ký sinh, mà ký chủ là ký sinh trùng hoặc có dạng ký sinh.

Một nghiên cứu điển hình về hyperparasitoid là bướm trắng bắp cải nhỏ Pieris rapae. Ấu trùng P. rapae bị ký sinh bởi ấu trùng của ong Cotesia glomerataC. rubecula, và cả hai loài này đều bị ký sinh bởi Lysibia nana [3][4].

Ký sinh bậc cao (Hyperhyperparasite) đã được quan sát thấy, cụ thể là loài nấm này ký sinh trên loài nấm khác, mà loài này lại ký sinh trên một loài nấm ký sinh ở trên cây [5].

Tương tác ký sinh và vật chủSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Toguebaye, B. S., Quilichini, Y., Diagne, P. M. & Marchand, B. 2014: Ultrastructure and development of Nosema podocotyloidis n. sp. (Microsporidia), a hyperparasite of Podocotyloides magnatestis (Trematoda), a parasite of Parapristipoma octolineatum (Teleostei). Parasite, 21, 44. doi:10.1051/parasite/2014044 PMID 25174849
  2. ^ “Hyperparasite - Biology-Online Dictionary”. www.biology-online.org. 
  3. ^ Poelman, Erik H.; Bruinsma, Maaike; Zhu, Feng; Weldegergis, Berhane T.; Boursault, Aline E.; Jongema, Yde; van Loon, Joop J. A.; Vet, Louise E. M.; Harvey, Jeffrey A. (27 tháng 11 năm 2012). “Hyperparasitoids Use Herbivore-Induced Plant Volatiles to Locate Their Parasitoid Host”. PLoS Biology 10 (11): e1001435. PMC 3507920. PMID 23209379. doi:10.1371/journal.pbio.1001435. 
  4. ^ Yong, Ed. “Enter the hyperparasites – wasps that lay eggs in wasps that lay eggs in caterpillars”. Truy cập ngày 3 tháng 12 năm 2012. 
  5. ^ “Fungi Cubed” (PDF). 

Xem thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi