Hương đạo

(đổi hướng từ Kōdō)
An incense burner (kōro) used for an ayameko (菖蒲香) game, a part of kōdō

Hương đạo (香道 / kodo) là nghệ thuật thưởng thức mùi hương của Nhật Bản và Trung Quốc. Hương đạo cùng hoa đạo và trà đạo hợp thành bộ ba mỹ đạo truyền thống Nhật Bản.

Đặc điểmSửa đổi

Mười đức của hương (香の十徳 / ko no ju toku / hương thập đức):

- Cảm cách quỷ thần (感格鬼神): tăng khả năng cảm giác

- Thanh tịnh tâm thân (清浄心身): thanh tẩy cơ thể và tâm hồn

- Năng phất ô uế (能払汚穢): tẩy rửa chất độc chất bẩn trong người

- Năng giác thụy miên (能覚睡眠): thức tỉnh linh hồn

- Tĩnh trung thành hữu (静中成友): chữa cô đơn

- Trần lý du nhàn (塵裏愉閑): làm đầu óc bình tĩnh

- Đa nhi bất yếm (多而不厭): thừa thãi vẫn đẹp

- Mộ nhi tri túc (募而知足): ít vẫn đầy đủ

- Cửu tàng bất hủ (久蔵不朽): nhiều năm không hỏng

- Thường dụng vô chướng (常用無障): dùng hàng ngày không gây hại

Phân loạiSửa đổi

Loại hương: sáu nước năm mùi (lục quốc ngũ vị):

- Kyara (伽羅): Việt Nam: đắng

- Rakoku (羅国): Thái Lan: ngọt

- Manaka (真那伽): Malacca, Malaysia: không mùi

- Manaban (真南蛮): Bồ Đào Nha: mặn

- Sasora (佐曾羅): Ấn Độ: cay

- Sumotara (寸聞多羅): Indonesia: chua

Tham khảoSửa đổi