Kế hoạch Dyle - Breda

Kế hoạch Dyle - Breda là phương án phòng ngự của Quân đội Pháp và các Đồng Minh Anh, Bỉ và Hà Lan trước khả năng Đức tấn công vào thời gian đầu của Chiến tranh Thế giới thứ hai, do Thống chế Pháp Maurice Gamelin đề xuất và sau đó được triển khai thực tế trong Trận chiến nước Pháp bắt đầu ngày 10 tháng 5 năm 1940.

Với dự đoán Quân đội Đức sẽ tập trung tấn công qua Vùng đất thấp, kế hoạch Dyle - Breda dự kiến nghênh chiến bằng cách điều chủ lực Anh Pháp lên tuyến sông Dyle phối hợp với Quân đội Bỉ và qua Breda liên kết với Quân đội Hà Lan. Tuy nhiên, trong thực tế kế hoạch này trở thành nạn nhân của kế hoạch Manstein khi Đức chuyển mũi chủ công xuống phía Nam mặt trận, bất ngờ đột phá ở chính diện Sedan - Dinant và thọc sâu ra eo biển Manche, cô lập chủ lực Đồng Minh ở Bỉ và dẫn tới sự sụp đổ của nước Pháp vào ngày 22 tháng 6 năm 1940.

Mặc dù thất bại của Pháp có nhiều nguyên nhân, từ sự yếu kém của học thuyết quân sự cho đến tinh thần chiến đấu thấp của binh sĩ, nhưng kế hoạch Dyle - Breda vẫn được coi là một thất bại lớn về mặt chiến lược của lãnh đạo quân sự Đồng Minh.

Bối cảnh của kế hoạchSửa đổi

Các điểm chính của kế hoạchSửa đổi

 
Bản đồ kế hoạch Dyle-Breda.

Kế hoạch trong thực tiễnSửa đổi

Vai trò trong thất bại chung cuộcSửa đổi

Thư mụcSửa đổi

  • Frieser, Karl Heinz The Blitzkrieg Legend: The 1940 Campaign in the West. US Naval Institute Press 2005. ISBN 978-1591142942.
  • Jackson, Julian T. The Fall of France: The Nazi Invasion of 1940. Oxford University Press 2003, ISBN 019280300X.
  • Kershaw, Ian Hitler, 1936–1945: Nemesis. W. W. Norton & Company 2001. ISBN 0393322521.
  • Krause, M. & Cody, P. (biên tập) Historical Perspectives of the Operational Art. Center of Military History (U.S. Army) 2006. ISBN 978-0-16072-564-7 Bản trực tuyến
  • Manstein, von Erich Lost Victories: The War Memoirs of Hitler's Most Brilliant General. Zenith Press 2004. ISBN 978-0760320549
  • Shepperp, Alan France 1940 - Blitzkrieg in the West. The Osprey Campaign Series No3 - Osprey Publishing 1990. ISBN 0850459583
  • Shirer, William L. The Rise and Fall of the Third Reich: A History of Nazi Germany. Simon & Schuster 1960. Bản trực tuyến.

Tham khảoSửa đổi