Kết hợp dân sự

Kết hợp dân sự, chung sống dân sự (tiếng Anh: civil union, civil partnerships (Anh), registered partnerships (Cộng hòa Séc), life partnerships (Đức) tùy theo mỗi nước) là chung sống có đăng ký cho các cặp đôi cùng giới, một hình thức tương tự như hôn nhân. Bắt đầu ở Đan Mạch năm 1989, luật pháp cho phép kết hợp dân sự[1],[2]. Nhiều nước phát triển khác, như Na Uy vào năm 1993[3] lúc chưa chấp nhận hôn nhân đồng giới cũng thực hiện tương tự để những cặp đôi đồng giới hợp pháp hóa việc chung sống với nhau và hưởng các quyền, nghĩa vụ tương tự như hôn nhân của các cặp khác giới.

Một số người nhận xét đây là hình thức “bình đẳng nhưng tách biệt”, nghĩa là vẫn có sự bất bình đẳng. Tuy nhiên kết hợp dân sự được coi là một bước đệm để các quốc gia này thực hiện công nhận hôn nhân đồng tính.[4],[5]

Âu châuSửa đổi

ĐứcSửa đổi

Theo điều tra dân số vào tháng 5 năm 2011, ở Đức có hơn 68 ngàn cặp Kết hợp dân sự.[6]

Kết hợp dân sự và Hôn nhân đồng giớiSửa đổi

Ở Âu Châu tính tới ngày 1 tháng 1 năm 2015, 11 nước đã công nhận hôn nhân đồng giới, 13 nước khác cùng 4 lãnh thổ lệ thuộc có luật về Kết hợp dân sự:

# Nước Kết hợp dân sự Hôn nhân đồng giới Chú thích
1[7][8]   Andorra 23 tháng 3 năm 2005
 • "Stable Union"
25 tháng 12 năm 2014
 • "Civil Union"
2[9]    Áo 1 tháng 1 năm 2010
 • "Registered Partnership"
3[10]    Bỉ 1 tháng 1 năm 2000 1 tháng 6 năm 2003
 • "Legal Cohabitation"
4[11]    Croatia 5 tháng 8 năm 2014
 • "Life Partnership"
5[12]    Cộng hòa Séc 1 tháng 7 năm 2006
 • "Registered Partnership"
6[13]    Đan Mạch ngày 1 tháng 10 năm 1989 15 tháng 6 năm 2012
 • "Registered Partnership"
7[14]    Estonia 1 tháng 1 năm 2016
 • "Cohabitation Agreement"
8[15]    Phần Lan 1 tháng 3 năm 2002
 • "Registered Partnership"
9[16]    Pháp 16 tháng 11 năm 1999 18 tháng 5 năm 2013
 • "Civil Solidarity Pact"
10[17]    Đức 1 tháng 8 năm 2001
 • "Registered Life Partnership"
11[18]    Gibraltar
(British Overseas Territory)
28 tháng 3 năm 2014
 • "Civil Partnership"
12   Greenland
(constituent country of Denmark)
26 tháng 4 năm 1996
 • "Registered Partnership"
13[19]    Hungary 1 tháng 7 năm 2009
 • "Registered Partnership"
14[20][21]   Iceland 27 tháng 6 năm 1996 27 tháng 6 năm 2010
 • "Registered Partnership"
ngày 27 tháng 6 năm 2006
 • "Registered Cohabitation"
15[22]    Ireland 1 tháng 1 năm 2011
 • "Civil Partnership"
16[23]   Isle of Man
(British Crown Dependency)
6 tháng 4 năm 2011
 • "Civil Partnership"
17[24]   Jersey
(British Crown Dependency)
2 tháng 4 năm 2012
 • "Civil Partnership"
18[25]   Liechtenstein 1 tháng 9 năm 2011
 • "Registered Partnership"
19[26]    Luxembourg 1 tháng 11 năm 2004 1 tháng 1 năm 2015
 • "Registered Partnership"
20[27]    Malta 14 tháng 4 năm 2014
 • "Civil Union"
21[28]    Hà Lan 1 tháng 1 năm 1998 1 tháng 4 năm 2001
 • "Registered Partnership"
22[3]   Na Uy 1 tháng 8 năm 1993 1 tháng 1 năm 2009
 • "Registered Partnership"
23[29]    Slovenia 23 tháng 7 năm 2006
 • "Registered Partnership"
24    Thụy Điển 1 tháng 1 năm 1995 1 tháng 5 năm 2009
 • "Registered Partnership"
25[30]   Thụy Sĩ 1 tháng 1 năm 2007
 • "Registered Partnership"
26[31]    Vương quốc Anh 5 tháng 12 năm 2005 13 tháng 3 năm 2014
 • "Civil Partnership"
27[32]    Bồ Đào Nha 5 tháng 6 năm 2010
28[33]    Tây Ban Nha 3 tháng 7 năm 2005

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ “The Registered Partnership Act”. Bản gốc lưu trữ ngày 30 tháng 9 năm 2014. Truy cập ngày 23 tháng 3 năm 2015. 
 2. ^ Sheila Rule: Rights for Gay Couples in Denmark - New York Times. đăng: ngày 2 tháng 10 năm 1989. Truy cặp: ngày 7 tháng 6 năm 2012
 3. ^ a ă (tiếng Na Uy) Lov om endringer i ekteskapsloven, barnelova, adopsjonsloven, bioteknologiloven mv. (felles ekteskapslov for heterofile og homofile par)
 4. ^ “Civil Unions "Anathema" to Marilyn Waring”. Scoop. Ngày 23 tháng 10 năm 2004. Truy cập ngày 12 tháng 6 năm 2010. 
 5. ^ Hammond, Bill (ngày 20 tháng 4 năm 2009). “Marriage is more perfect union: In gay marriage debate, separate but equal won't cut it”. Ny Daily News (New York). Truy cập ngày 12 tháng 6 năm 2010. 
 6. ^ Population by marital status - comparing the 2011 Census with the intercensal population updates
 7. ^ (tiếng Catalunya) Llei 4/2005, del 21 de febrer, qualificada de les unions estables de parella
 8. ^ (tiếng Catalunya) Llei 34/2014, del 27 de novembre, qualificada de les unions civils i de modificació de la Llei qualificada del matrimoni, de 30 de juny de 1995
 9. ^ (tiếng Đức) Gesamte Rechtsvorschrift für Eingetragene Partnerschaft-Gesetz
 10. ^ (tiếng Đức) Gesetz zur Einführung des gesetzlichen Zusammenwohnens
 11. ^ (tiếng Croatia) Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola
 12. ^ (Tiếng Séc) 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
 13. ^ (tiếng Đan Mạch) Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab
 14. ^ “Kooseluseadus” (bằng tiếng Estonia). Riigikogu. Ngày 9 tháng 10 năm 2014. 
 15. ^ (tiếng Thụy Điển) Lag om registrerat partnerskap
 16. ^ (tiếng Pháp) Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité
 17. ^ (tiếng Đức) Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft
 18. ^ “CIVIL PARTNERSHIP ACT 2014” (PDF). Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 7 tháng 4 năm 2014. Truy cập ngày 21 tháng 3 năm 2015. 
 19. ^ (tiếng Hungary) 2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról
 20. ^ (tiếng Iceland) Lög um breytingar á hjúskaparlögum og fleiri lögum og um brottfall laga um staðfesta samvist (ein hjúskaparlög)
 21. ^ (tiếng Iceland)Lög um breytingu á lagaákvæðum er varða réttarstöðu samkynhneigðra (sambúð, ættleiðingar, tæknifrjóvgun)
 22. ^ Civil Partnership and Certain Rights and Obligations of Cohabitants Act 2010
 23. ^ Civil Partnership Act 2011
 24. ^ “Civil Partnership (Jersey) Law 2012”. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 3 năm 2016. Truy cập ngày 2 tháng 1 năm 2021. 
 25. ^ (tiếng Đức) Gesetz über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare (Partnerschaftsgesetz; PartG)
 26. ^ (tiếng Pháp) Loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats
 27. ^ AN ACT to regulate civil unions and to provide for matters connected therewith or ancillary thereto
 28. ^ (tiếng Hà Lan) Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 29. ^ (tiếng Slovenia) 2840. Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti
 30. ^ (tiếng Đức) Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare
 31. ^ Civil Partnership Act 2004
 32. ^ (tiếng Bồ Đào Nha) Lei n.º 9/2010 de 31 de Maio
 33. ^ (tiếng Tây Ban Nha) Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio

Liên kết ngoàiSửa đổi