Kết tinh phân đoạn

trang định hướng Wikimedia

Kết tinh phân đoạn có thể là một trong hai khái niệm sau: