Kỷ nguyên

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Kỉ nguyên)

Kỷ nguyên có thể đề cập đến:

EPOCH hay Epoch (danh từ riêng)Sửa đổi

Xem thêmSửa đổi