Kịch bản phim

Kịch bản phim (hay còn gọi là kịch bản văn học) là khâu đầu tiên của việc sản xuất ra một bộ phim, có thể được phỏng theo (chuyển thể) một tác phẩm khác như tiểu thuyết, vở kịch hay truyện ngắn, hoặc có thể là một tác phẩm gốc. Nó bao gồm kịch bản phim điện ảnh và kịch bản phim truyền hình.

Người viết kịch bản được gọi là nhà biên kịch.

Tác dụngSửa đổi

Kịch bản là cái khung của bộ phim. Qua kịch bản chỉ ra bối cảnh xảy ra câu chuyện mà bộ phim nói tới, thời gian câu chuyện diến ra và thời gian của bộ phim, lời thoại của các nhân vật trong phim, vị trí của máy quay, trang phục của nhân vật . Về âm thanh, cảnh quay,...

Khái niệmSửa đổi

Theo từ điển tiếng Việt do Giáo sư Hoàng Phê chủ biên, Nxb Khoa học xã hội định nghĩa: “Kịch bản là vở kịch ở dạng văn bản”.

Mỗi loại hình văn học nghệ thuật, điện ảnh hay truyền hình (có thể coi truyền hình cũng là một loại hình mang tính chất nghệ thuật, bởi truyền hình là sự kết hợp của điện ảnh và báo chí) đều có những đặc thù riêng, đặc trưng và tính chất riêng. Vì thế, khái niệm kịch bản đi vào từng loại hình được biến hoá sao cho phù hợp với những tính chất đặc trưng riêng của nó. Do đó, nó có nhiều hình thức biểu hiện đa dạng chứ không phải chỉ là vở kịch ở dạng vản bản, vấn đề này chúng tôi xin đề cập phân tích ở những phần sau.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi

Những giải thưởng dành cho kịch bản phimSửa đổi