Kỳ Côn (chữ Hán: 奇崑; 1739 - 1782), Ái Tân Giác La, là một Tông thất của nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc.

Cuộc đờiSửa đổi

Kỳ Côn sinh vào giờ Tý ngày 22 tháng 3 (âm lịch) năm Càn Long thứ 4 (1739), trong gia tộc Ái Tân Giác La. Ông là con trai thứ hai của Phụng ân Phụ quốc công Tích Quý, mẹ ông là Thứ thiếp Phương thị (方氏).

Năm Càn Long thứ 43 (1778), tháng 3, Càn Long Đế ra chỉ ca ngợi công lao khi khai quốc mà cho An vương phủ tiếp tục truyền đời, nên ông được giáng đẳng tước vị An Thân vương đời thứ 5, nhưng An vương phủ không phải thừa kế võng thế, nên ông chỉ được phong làm Phụng ân Phụ quốc công (奉恩輔國公). Tháng 4 cùng năm, ông nhậm chức Tán trật đại thần.

Năm thứ 47 (1782), ngày 5 tháng 4 (âm lịch), giờ Thìn, ông qua đời, thọ 44 tuổi.

Gia quyếnSửa đổi

Thê thiếpSửa đổi

Đích Phu nhânSửa đổi

Thứ thiếpSửa đổi

  • Huân thị (勳氏), con gái của Nạp Tư Quốc (納斯國).
  • Trương thị (張氏), con gái của Ngạch Nhĩ Đức Mục Bố (額爾德穆布).

Hậu duệSửa đổi

Con traiSửa đổi

  1. Minh Xương (明昌; 1760 - 1763), mẹ là Đích Phu nhân Phú Sát thị. Chết yểu.
  2. Sùng Trí (崇智; 1776 - 1781), mẹ là Thứ thiếp Huân thị. Chết yểu.
  3. Sùng Tích (崇積; 1781 - 1821), mẹ là Thứ thiếp Trương thị. Năm 1783 được giáng đẳng tước vị An Thân vương và được phong làm Phụng ân Phụ quốc công (奉恩輔國公). Năm 1804 bị đoạt tước. Có năm con trai.

Tham khảoSửa đổi