Kỳ Liên, Hải Bắc

Kỳ Liên (chữ Hán giản thể: 祁连县) là một huyện thuộc Châu tự trị dân tộc Tạng Hải Bắc, tỉnh Thanh Hải, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Kỳ Liên bắc và đông giáp tỉnh Cam Túc. Huyện này có diện tích 15610 km2, dân số năm 2002 là 40.000 người, chủ yếu là người Hán. Mã số bưu chính là 810400. Huyện lỵ đóng tại trấn Bát Bảo. Về mặt hành chính, huyện này được chia thành 3 trấn, 5 hương.

  • Trấn: Bát Bảo, Nga Bảo, Mặc Lặc.
  • Hương: Kha Kha Lý, A Nhu, Trát Ma Thập, Dã Ngưu Câu và Trát Lặc Mục.

Tham khảoSửa đổi