Mở trình đơn chính

Kỷ Đông Lâu công (chữ Hán: 杞東樓公), là vị vua đầu tiên của nước Kỷ - chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Kỷ Đông Lâu công
杞東樓公
Vua chư hầu Trung Quốc (chi tiết...)
Vua nước Kỷ
Tiền nhiệmKhông có (Quân chủ kiến quốc)
Kế nhiệmKỷ Tây Lâu công
Thông tin chung
Hậu duệ
Thụy hiệuĐông Lâu công (東樓公)
Mất
Trung Quốc

Ông là dòng dõi nhà Hạ, mang họ Tự. Khi Chu Vũ Vương diệt nhà Thương, cho người tìm kiếm hậu duệ của vua Hạ Vũ, kết quả tìm thấy Đông Lâu công, nhân đó phong cho ông ở đất Kỷ để thờ cúng vua Vũ.

Sử ký không nêu rõ thời gian ông làm vua nước Kỷ bắt đầu và kết thúc khi nào. Các sự kiện lịch sử trong thời gian ông làm vua cũng không rõ. Sau khi ông mất, con ông là Kỷ Tây Lâu công lên nối ngôi vua.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi