Kỷ Đề công (chữ Hán: 杞题公), là vị vua thứ ba của nước Kỷ - chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Kỷ Đề công
杞题公
Vua chư hầu Trung Quốc (chi tiết...)
Vua nước Kỷ
Tiền nhiệmKỷ Tây Lâu công
Kế nhiệmKỷ Mưu Thú công
Thông tin chung
Hậu duệ
Thụy hiệu
Đề công (题公)
Chính quyềnnước Kỷ
Thân phụKỷ Tây Lâu công
Mất
Trung Quốc

Ông là con của Kỷ Tây Lâu công, họ Tự.

Sử ký không nêu rõ thời gian ông làm vua nước Kỷ bắt đầu và kết thúc khi nào. Các sự kiện lịch sử trong thời gian ông làm vua cũng không rõ. Sau khi ông mất, con ông là Kỷ Mưu Thú công lên nối ngôi vua.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi