Kỷ lục Olympic

Các kỷ lục Olympic là những thành tích tốt nhất trong một sự kiện cụ thể trong đó sự kiện lịch sử trong mỗi kỳ Thế vận hội Mùa hè hoặc Thế vận hội Mùa đông. Do từng loại Thế vận hội diễn ra chỉ một lần bốn năm nhiều trong số những kỷ lục này không tương thích với các kỷ lục thế giới mặc dù chúng được coi là những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp của các vận động viên có thể phá vỡ hay đạt thành tích ngang với các kỷ lục này.

Ủy ban Olympic quốc tế công nhận các kỷ lục chỉ cho một số sự kiện thể thao nào đó. Chúng bao gồm, nhưng không giới hạn:

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi