Kỹ nghệ

trang định hướng Wikimedia

Kỹ nghệ trong tiếng Việt có thể đề cập đến: