Kỹ thuật giấu tin

nghệ thuật và khoa học che giấu sự tồn tại của thông tin

Kỹ thuật giấu tin hay kỹ thuật giấu thư, kỹ thuật ẩn mã (tiếng Anh: steganography) là nghệ thuật và khoa học về việc viết và chuyển tải các thông điệp một cách bí mật, sao cho ngoại trừ người gửi và người nhận, không ai biết đến sự tồn tại của thông điệp, là một dạng của bảo mật bằng cách che giấu. Từ steganography có gốc Hy Lạp có nghĩa là "giấu tin" kết hợp từ hai từ steganos (στεγανός) nghĩa là "ẩn nấp để bảo vệ" và graphein (γράφειν) nghĩa là "viết". Thuật ngữ steganography được Johannes Trithemius sử dụng lần đầu năm 1499 trong cuốn sách Steganographia, một luận văn về mật mã và kỹ thuật giấu tin được ngụy trang dưới dạng một cuốn sách ma thuật. Trong kỹ thuật giấu tin, thông thường thông điệp xuất hiện dưới một dạng khác trong quá trình truyền tải: hình ảnh, bài báo, danh sách mua hàng, bì thư, hoặc thông điệp ẩn có thể được viết bằng mực vô hình giữa các khoảng trống trong một lá thư bình thường.

Kỹ thuật giấu thư cổSửa đổi

Các kỹ thuật giấu thưSửa đổi

Các thuật ngữ liên quanSửa đổi

Kỹ thuật phát hiện giấu thưSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • Wayner, Peter (2002). Disappearing cryptography: information hiding: steganography & watermarking. Amsterdam: MK/Morgan Kaufmann Publishers. ISBN 1-55860-769-2.
  • Wayner, Peter (2009). Disappearing cryptography 3rd Edition: information hiding: steganography & watermarking. Amsterdam: MK/Morgan Kaufmann Publishers. ISBN 978-0123744791.
  • Petitcolas, Fabian A.P.; Katzenbeisser, Stefan (2000). Information Hiding Techniques for Steganography and Digital Watermarking. Artech House Publishers. ISBN 1-58053-035-4.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)
  • Johnson, Neil; Duric, Zoran; Jajodia, Sushil (2001). Information hiding: steganography and watermarking: attacks and countermeasures. Springer. ISBN 978-0-7923-7204-2.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)
  • Kessler, GC (2004). “An Overview of Steganography for the Computer Forensics Examiner”. Forensic Science Communications. 6 (3). Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 7 năm 2008. Truy cập ngày 2 tháng 9 năm 2008.
  • Rowland, C (1996). “Ctp://www.firstmonday.org/issues/issue2_5/rowland/” (PDF). First Monday. 2 (5). Liên kết ngoài trong |title= (trợ giúp)

Tham khảoSửa đổi