K2-146 b là một hành tinh ngoại giống như sao Hải Vương được phát hiện vào năm 2018 quay quanh một ngôi sao loại M và được tìm thấy trong chòm sao Cự Giải.[1] Nó được phát hiện bởi Kính viễn vọng Không gian Kepler. Nó quay quanh một ngôi sao có khối lượng thấp.[2] Nó cũng là ngoại hành tinh duy nhất có quỹ đạo quanh K2-146.[1][3] Cụ thể, nó quay gần mặt trời hơn so với Sao Thủy và gần 97% so với mặt trời so với Trái Đất so với Trái Đất của chúng ta, nó quay rất nhanh và nằm trong khu vực được coi là 'vùng có thể ở được'.[1]

K2-146b
Khám phá
Nơi khám pháKepler Space Observatory
Kĩ thuật quan sát
Transit

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ a b c “K2-146 b”. Exoplanets Exploration. 2018.
  2. ^ Lazaro, Enrico (ngày 13 tháng 3 năm 2018). “Kepler Finds Twelve Exoplanets around Low-Mass Stars”. Sci-News.com.
  3. ^ “K2-146 b”. Exoplanet Data Explorer. 2018. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 3 năm 2018. Truy cập ngày 19 tháng 6 năm 2019.