Ngôi mộ KV57 là một ngôi mộ Ai Cập cổ. Nó nằm trong Thung lũng của các vị VuaAi Cập, đã được sử dụng cho việc chôn cất vị Pharaon cuối cùng Horemheb của Vương triều 18.

Hình ảnh cấu trúc bên trong của KV57 lấy từ một mô hình 3D
KV57
Nơi chôn cất Horemheb
Vị trí Thung lũng các vị vua
Phát hiện tháng 2 năm 1908
Khai quật bởi Edward R. Ayrton
Trước :
KV56
Tiếp theo :
KV58

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  • Davis, Theodore M. Những ngôi Mộ của Harmhabi và Touatânkhamanou. London: Oldsmobile Xuất Bản Năm 2001. ISBN 0-7156-3072-5
  • Reeves, N & Wilkinson, R.H. , 1996, Thames and Hudson, London.
  • Siliotti, A. , 1996, A.A. Gaddis, Cairo.

Bản đồ vị trí các ngôi mộ sửa