Mở trình đơn chính
 

#C3B091

Màu kaki có nguồn gốc từ tiếng Urdu. Trong ngôn ngữ này từ khak có nghĩa là bụi hay đất màu. Nó được sử dụng như là màu của các loại trang phục ngụy trang cho quân đội. Đáng kể nhất trong số đó là màu kaki đã được quân đội Anh sử dụng ở Ấn Độ năm 1948.

Tọa độ màuSửa đổi

Số Hex =  #C3B091
RGB   (r, g, b)      = (195, 176, 145)
CMYK  (c, m, y, k)   = (24, 31, 43, 0)
HSV (h, s, v) =  (26, 75, 170)

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi