Đô thị Kalmar (Kalmar kommun) là một đô thịhạt Kalmar, southeastern Thụy Điển. Thủ phủ là thành phố Kalmar.

Kalmar kommun
Hạt hạt Kalmar
Tỉnh Småland
Seat Kalmar
Diện tích
 • Tổng diện tích
 • Diện tích đất
thứ 122 trên 290
965,20 km²
961,76 km²
Dân số
 • Total
thứ 32 trên 290
61.321 người
Mật độ
 • Tổng
80 trên 290
63,8 người/km²
Website http://www.kalmar.se/
Diện tích và dân số tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2006

Đô thị hiện nay đã được lập năm 1971, khi thành phố Kalmar đã được hợp nhất với 5 đô thị nông nghiệp xung quanh. Đô thị này bao gồm 15 đơn vị chính quyền địa phương gốc.

Các đơn vị dân cư trực thuộc sửa

Có 15 khu vực đô thị (cũng gọi là Tätort hay đơn vị địa phương) ở đô thị Kalmar.

Bảng dưới đây liệt kê các đơn vị trực thuộc của đô thị này theo quy mô dân số thời điểm 31 tháng 12 năm 2005. Thủ phủ được bôi đậm.

# Địa phương Dân số
1 Kalmar 35,170
2 Lindsdal 5,520
3 Smedby 3.530
4 Rinkabyholm 1.555
5 Ljungbyholm 1.461
6 Trekanten 1.268
7 Rockneby 880
8 Läckeby 862
9 Påryd 657
10 Hagby 651
11 Vassmolösa 544
12 Tvärskog 409
13 Dunö 384
14 Halltorp 292
15 Boholmarna 272

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa